פרשנות המשפט היהודי, בין פורמליזם לערכיות || שיעור ארבעים ושמונה מאת פרופ' אהרן נמדר