תרבות הדיון במשנתו של הרב זקס || שיעור ארבעים ושלוש בסדרה מאת מר דניאל טאוב