דרך התורה בהארת החיים ||פרשת כי תצא תשפ"ב שיעור שישי בסדרה מאת הרב אהרן כץ