הרב ד"ר עידו פכטר, האם עוד ניתן להאמין באדם? על הצורך האנושי בא-לוהים בעקבות הרב זקס.