מעמד הר סיני במשנתו של הרב יונתן זקס || שיעור ארבעים בסדרה מאת הרב אהרן כץ