אחדות - סדרת חינוך בהנחיית אלוקים ||פרשת מקץ תשפ"ב שיעור עשרים בסדרה מאת ד"ר אתי שילה בן ישר