ד"ר שרה עברון תפקידה של האתיקה מול פני הרוע במשנת הרב