מרצה: עמיר מנחם, ומייסד תנועת "חמש אצבעות" וקצין במילואים בשייטת 13 הנושא: מאפייני מנהיגות של הדור החדש, בעקבות הרב זקס