לשון הטוב, השפה ככוח יוצר -פרשת עקב תשפ"א שיעור שלישי בסדרה מאת הרב אלכס ישראל