ד"ר יחיאל לייטר-השפעת המלחמה על לרפא עולם שבור יקרב או ירחיק