היכרות עם הרב יונתן זקס זצ"ל דמותו ותורתו - הרצאה ראשונה בסדרה