מדינת הלאום על פי הרב יונתן זקס || שיעור שלושים ושש בסדרה מאת שלמה בן צבי