מערכות יחסים עם אלוקים אצל האבות ||פרשת וישלח תשפ"ב שיעור תשע עשרה בסדרה מאת הרב רפי פוירשטיין