ד"ר אתי שילה בן ישר, אחדות-סידרת חינוך בהנחיית אלוקים