חזון ללא נחמה, על חורבן וגאולה || שיעור חמישים מאת הרב עמיהוד סלומון