הרוע בעולם על פי הגותו של הרב זקס || שיעור ארבעים ושניים בסדרה מאת המחנכת טניה וייט