העיתונאי מתן חסידים-הקריאה לחידוש הברית המקראית-ישראל והמערב אחרי ה-7 באוקטובר