מרצה: פרופ׳ אריה רייך מאיפה השנאה הזאת? עיונים במשנת הרמב״ם והרב יונתן זקס