גבולות המדע והרציונליות במשנת הרב זקס || שיעור ארבעים וחמש בסדרה מאת ד"ר שמעון לרנר