משפט היווי ומשפט חיווי || שיעור עשרים ושבע בסדרה מאת פרופ' אבי וינרוט