יציאת מצרים || שיעור עשרים ושש בסדרה מאת הרב ברוך בודילבסקי