תורה וארץ ישראל, בין דיאלקטיקה להרמוניה - מאת הרב יעקב מדן שליט"א